Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-20 Stoppdatum 2008-03-20
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 10451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: