Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-04-27 Stoppdatum 2006-04-27
Mängd (ton): 12,60 Kostnad totalt: 9764
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: