Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-08 Stoppdatum 2003-08-08
Mängd (ton): 48,65 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: