Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bullerbäcken, V33_3 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-13 Stoppdatum 2014-09-13
Mängd (ton): 12,67 Kostnad totalt: 22831
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: