Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fiskkraken, MO58 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-16 Stoppdatum 2014-09-16
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 9616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: