Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ristjärnen, 98 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-14 Stoppdatum 2014-09-14
Mängd (ton): 11,98 Kostnad totalt: 28256
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: