Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Håltjärnen, MO44 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-15 Stoppdatum 2014-09-15
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 9468
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: