Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-15 Stoppdatum 2014-09-15
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 4852
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: