Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-17 Stoppdatum 2014-09-17
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 7190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: