Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-15 Stoppdatum 2014-09-15
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 7148
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: