Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Morsjön, 33 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-16 Stoppdatum 2014-09-16
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 4734
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: