Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lefelingen, MO64 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-16 Stoppdatum 2014-09-16
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 7164
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: