Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Haraldsjön, 19 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-05 Stoppdatum 2014-10-05
Mängd (ton): 120,00 Kostnad totalt: 139320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: