Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-04 Stoppdatum 2014-10-04
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 9887
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: