Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Vålen, 54 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-05 Stoppdatum 2014-10-05
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8721
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: