Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-12 Stoppdatum 2014-11-12
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 40121
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: