Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-23 Stoppdatum 2014-10-23
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: