Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-14 Stoppdatum 2014-03-14
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3074
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: