Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-01 Stoppdatum 2014-04-01
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6319
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: