Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gastagölen, 098378 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-23 Stoppdatum 2014-11-23
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1435
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: