Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön Stora, 098015 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-26 Stoppdatum 2014-08-26
Mängd (ton): 15,06 Kostnad totalt: 22071
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: