Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-18 Stoppdatum 2014-11-18
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2869
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: