Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-27 Stoppdatum 2014-11-27
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1755
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: