Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-19 Stoppdatum 2014-10-19
Mängd (ton): 19,13 Kostnad totalt: 19204
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: