Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-31 Stoppdatum 2014-08-31
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2863
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: