Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Siggasjön, 101030 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-16 Stoppdatum 2014-03-16
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4472
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: