Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-18 Stoppdatum 2014-03-18
Mängd (ton): 15,25 Kostnad totalt: 22192
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: