Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-21 Stoppdatum 2014-11-21
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2869
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: