Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-29 Stoppdatum 2014-08-29
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 27928
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: