Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022077, 06VAT022077 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-03 Stoppdatum 2014-09-03
Mängd (ton): 13,78 Kostnad totalt: 19893
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: