Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022083, 06VAT022083 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-01 Stoppdatum 2014-09-01
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4263
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: