Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024036, 06VAT024036 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-19 Stoppdatum 2014-08-19
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7213
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: