Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024061, 06VAT024061 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-20 Stoppdatum 2014-08-20
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 24956
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: