Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024072, 06VAT024072 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-20 Stoppdatum 2014-08-20
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 11829
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: