Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT030012, 06VAT030012 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-18 Stoppdatum 2014-08-18
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 8655
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: