Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032031, 06VAT032031 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-28 Stoppdatum 2014-08-28
Mängd (ton): 15,06 Kostnad totalt: 21905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: