Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT012003, 06VAT012003 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-24 Stoppdatum 2014-08-24
Mängd (ton): 14,72 Kostnad totalt: 21580
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: