Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT014002, 06VAT014002 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-24 Stoppdatum 2014-08-24
Mängd (ton): 16,23 Kostnad totalt: 23802
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: