Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017013, 06VAT017013 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-02 Stoppdatum 2014-09-02
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: