Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017022, 06VAT017022 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-03 Stoppdatum 2014-09-03
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 10230
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: