Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017053, 06VAT017053 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-04 Stoppdatum 2014-09-04
Mängd (ton): 8,86 Kostnad totalt: 12788
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: