Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017081, 06VAT017081 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-04 Stoppdatum 2014-09-04
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5684
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: