Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-09 Stoppdatum 2014-09-09
Mängd (ton): 20,96 Kostnad totalt: 30642
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: