Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051015, 06VAT051015 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-06 Stoppdatum 2014-09-06
Mängd (ton): 23,03 Kostnad totalt: 33663
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: