Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052011, 06VAT052011 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-07 Stoppdatum 2014-09-07
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2877
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: