Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT053027, 06VAT053027 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-28 Stoppdatum 2014-10-28
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 12823
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: