Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058051, 06VAT058051 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-30 Stoppdatum 2014-08-30
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5727
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: