Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058059, 06VAT058059 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-31 Stoppdatum 2014-08-31
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5727
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: