Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059139, 06VAT059139 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-06 Stoppdatum 2014-11-06
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1472
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: