Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059146, 06VAT059146 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-31 Stoppdatum 2014-10-31
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: